13560 - Οι υφαντές του χρόνου. (Σ. Σταμπολίδου, Κ. Σταμπολίδου, Β. Τσατσαμπά, Ε. Χαριτίδου)

Ν. Λυγερός, Σ. Σταμπολίδου, Κ. Σταμπολίδου, Β. Τσατσαμπά, Ε. Χαριτίδου

– Γιατί ξεφύγατε με το κείμενο;
– Λόγω παραγγελίας.
– Σωστά, τι να κάνουμε. Πάντως μια ερώτηση, Δάσκαλε.
– Πες μου.
– Ο Δάσκαλος μπορεί να ονομαστεί χορδή του Χρόνου;
– Όχι. Είναι αυτός που πλέκει.
– Τις χορδές;
– Ναι.
– Εφόσον ο ίδιος είναι ο Χρόνος.
– Ναι.
– Οι υφαντές του Χρόνου.
– Σωστά.
– Υπάρχει και αναφορά στον Leibniz;
– Ναι, λόγω μοναδολογίας.
– Αν ξαναδιαβάσω τις χορδές του χρόνου, το ένα κείμενο θα με βοηθήσει για το άλλο;
– Ναι.
– Οι χορδές είναι οι συνάνθρωποι, μαθητές;
– Ναι, το είπαμε. Ενώ ο Δάσκαλος μπορεί να κάνει κόμβους και με τον εαυτό του.
– Οι χορδές είναι οι μαθητές με τους οποίους πλέκει το έργο ο Δάσκαλος.
– Ναι, διότι είναι ακίνητος άνθρωπος μέσα στο χώρο.
– Και το έργο μέσω του Δασκάλου είναι η αντίσταση.
– Ακριβώς.
– Μοιάζει με εισαγωγή στη χρονοστρατηγική.
– Στοιχεία είναι, με την έννοια του Ευκλείδη και του Bourbaki.
– Ωραία! Κι άλλη χορδή!
– Μουσική.
– Σιωπηλή.
– Πάντα λόγω μαθηματικών.