13566 - Πάνω από την σκακιέρα

Ν. Λυγερός, Κ. Σταμπολίδου

Μαθήτρια: Η χρονοστρατηγική είναι η σκακιέρα;
Δάσκαλος: Όχι, είναι πάνω από την σκακιέρα.
Μαθήτρια: Και ο στρατηγιστής;
Δάσκαλος: Είναι ο μεταπαίκτης.
Μαθήτρια: Τώρα μάλιστα. Η χρονοστρατηγική έχει το χρόνο μαζί της γι’αυτό δεν δυσκολεύεται όταν είναι 21 τα χρόνια.
Δάσκαλος: Ναι είναι εκ φύσης ο χώρος της.
Μαθήτρια: Είναι η συνέχεια του βάρους.
Δάσκαλος: Ναι του φωτός.
Μαθήτρια: Καλώς.
Δάσκαλος: Το θέμα είναι να επιλέξεις να είσαι χορδή για να το νιώσεις.
Μαθήτρια: Πως πλέκει και μαζί σου.
Δάσκαλος: Ακριβώς
Μαθήτρια: Για να βοηθήσω να βοηθά.
Δάσκαλος: Και φαντάσου να άρχισε από τα κατεχόμενα και να συνέχισε στην άκρη της θάλασσας.
Μαθήτρια: Αυτό σκεφτόμουν τώρα, την νύχτα της θάλασσας, εκεί με πλέξατε.
Δάσκαλος: Τότε άρχισε η χορδή.
Μαθήτρια: Ναι, ναι, επιλέξατε την χορδή.
Δάσκαλος: Πρόσεχε λοιπόν να μην την κόψεις.
Μαθήτρια: Όχι, Δάσκαλε.
Δάσκαλος: Αλλιώς πώς θα πετάξουμε πάνω από την σκακιέρα με το πετάσι;