13593 - Φωτεινά γαλλικά

Ν. Λυγερός

Φωτεινά γαλλικά
πέρασαν στο μυαλό σου
για να μάθεις
μέσω της γλώσσας
την αξία
ενός Don Juan,
τη δικαιοσύνη
ενός Kaliayev
αλλά και την καλοσύνη
του Vladimir
και Estragon,
αλλιώς ποτέ
δεν θα μπορούσες
να φανταστείς
ότι θα έπαιζες
τους ρόλους
που τους αγαπούν
γιατί δεν θα ήξερες
για το πνεύμα
του φωτός.