13624 - Ο Δίκαιος ασχολείται με τα θύματα

Ν. Λυγερός

Ο Δίκαιος ασχολείται με τα θύματα
πριν καν γίνουν θύματα
και ο λόγος είναι απλός
έρχεται πάντα πριν
γιατί ανήκει στο μετά
από την τελεολογία του
και δεν είναι θέμα
επιλογής αφού το κόστος
υπάρχει ήδη εξ αρχής
για να προσφέρει
δίχως να πάρει τίποτα
από τους άλλους
αφού δεν έχουν τίποτα
άλλο από αυτό που είναι
γιατί κανείς πλέον
δεν τους άφησε κάτι
έτσι το δώρο
γίνεται γενναιοδωρία
με τους μαχητές
της ειρήνης.