13677 - Στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη

Ν. Λυγερός

Στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη
δεν είδαμε μόνο το μέταλλο
αλλά και την αξία
του αγώνα της ελευθερίας
με το σπαθί που έδειχνε
την κατεύθυνση της επίθεσης
για τα ασκέρια και τα μπουλούκια
ενάντια στη τουρκιά
που είχε πιάσει
όλη την περιοχή
από το Σιδηρόκαστρο
και περίμενε τους μαχητές
για να καταστρέψει
τα παιδιά των Ελλήνων
μόνο που δεν είχε υπολογίσει
στη χρονοστρατηγική
κι όταν άρχισε
η τοποστρατηγική
αναγκάστηκε να υποχωρήσει
έτσι παρέμειναν
ελεύθερα τα ερείπια.