13713 - Θεμελιακά στοιχεία

Ν. Λυγερός

Θεμελιακά στοιχεία
για μια διαχρονική σχέση
που θέλει να γίνει
υπερχορδή στη μοναδολογία
είναι η αλήθεια
που λέει πάντα τα ίδια
με τον ίδιο τρόπο,
είναι ο σεβασμός
για να ξέρει ο καθένας
τι δεν είναι και να βρει
μέσω της κενότητας
το συμπληρωματικό του
είναι η αγάπη
για να υπάρχει
η αλληλοεπίδραση
των συνανθρώπων
κι είναι η χαρά
για να μπορέσουν μαζί
οι αλλάνθρωποι
να δημιουργήσουν
εκείνο το έργο
που είναι απαραίτητο
για να ζήσουν
και να πεθάνουν
μέσα στη συνέχεια
της πολυκυκλικότητας.