13765 - Η θάλασσα είναι πέτρινη

Ν. Λυγερός

Η θάλασσα είναι πέτρινη
όταν έχει τρικυμία
και γίνεται μαύρη
για κάθε κατακτητή
που δεν την σέβεται
την ύπαρξή του
ενώ είναι λευκή
όταν προστατεύει
τους δικούς της
κοίτα την λοιπόν
σαν μια σκακιέρα
όπου το χρώμα
δείχνει ακριβώς
ποιες είναι
οι γραμμές
της στρατηγικής
που ακολουθεί
εδώ και αιώνες
για να μετατρέψει
το κάθετο
σε οριζόντιο.