13784 - Η ανθρωπιά του Camus

Ν. Λυγερός

Η ανθρωπιά του Camus
είναι ένας φάρος
μέσα στη νύχτα
ακόμα και την πιο σκληρή
που επιτρέπει
σε κάθε άνθρωπο
να ακολουθήσει
το σωστό δρόμο
όταν δεν υπάρχει
καμιά αναφορά
γιατί το σκοτάδι
είναι πάντα
της βαρβαρότητας
γι’ αυτό το λόγο
όταν διαβάζεις
όλο το έργο του
μην κοιτάς
μόνο και μόνο
το κείμενο
αλλά την ουσία
του δώρο του.