13807 - Το άτοπο του Camus

Ν. Λυγερός

Το άτοπο του Camus
δεν έχει να κάνει
με το παράλογο
είναι η αρχή
ενός στοχασμού
σε τρία επίπεδα
που συνεχίζει
με την επανάσταση
και καταλήγει
στην αγάπη
αν δεν το είδες
ξαναδίαβασε
τους Δίκαιους
και τον Καλιγούλα
για να δεις
όλα τα όρια
και πώς μπορείς
να τα ξεπεράσεις
πέρα από το θάνατο
της ελευθερίας
της σκέψης.