13808 - Ο Camus του άτοπου

Ν. Λυγερός

Ο Camus του άτοπου
είναι ελεύθερος
γιατί αναζητάει
το εξωπραγματικό
αφού μόνο αυτό
μπορεί να παράγει
την πραγματικότητα
αλλιώς δεν υπάρχει
πια τίποτα
για ν’ αλλάξεις
τον κόσμο
και παραμένει
με την αδράνεια
του παρόντος
το ίδιο σχήμα
εγκλωβισμένο,
γι’ αυτό έκανε
την υπέρβαση
για να δείξει
το μονοπάτι
της αγάπης
μετά την επανάσταση.