13809 - Το μάθημα του Καλιγούλα

Ν. Λυγερός

Το μάθημα του Καλιγούλα
εξηγεί ότι το ψέμα
της κοινωνίας
είναι αυτό που επιτρέπει
τη συνύπαρξη
δίχως ζωή
γιατί όταν έρχεται
αυτή και ζητά
την πραγματικότητα
των αισθημάτων
τότε όλα καταρρέουν
και η ψευδαίσθηση
δεν έχει πια νόημα
κι έτσι αποδεικνύεται
με αποτελεσματικότητα
ότι μόνο οι κοινωνίες
είναι ικανές
να διαπράξουν
εγκλήματα
κατά της Ανθρωπότητας.