13818 - Η ομορφιά του Καλιγούλα

Ν. Λυγερός

– Τι ωραίο κείμενο ο Καλιγούλας.
– Του Camus;
– Ναι.
– Ωραίος είναι ο Camus.
– Γιατί;
– Γιατί ερμήνεψε μια πραγματικότητα.
– Με τον δικό του τρόπο.
– Κι έδωσε μία εξήγηση.
– Στο παράλογο.
– Με το άτοπο.
– Είναι διαφορετικό;
– Εντελώς.
– Τότε γιατί δεν το προσέχουν στις μεταφράσεις;
– Γιατί η κατανόηση της επινόησης είναι πάντα δύσκολη.
– Ενώ η άποψη είναι πάντα εύκολη.
– Ο Camus λειτουργεί με την εις άτοπο επαγωγή.
– Άρα ακολουθεί μια λογική.
– Που φαίνεται παράλογη.
– Ενώ είναι ορθολογική.