13869 - Κατασκευαστικός ζεόλιθος

Ν. Λυγερός

Ενώ μερικοί αγνοούν ακόμα και τη λέξη ζεόλιθος, τα τελευταία χρόνια, ο φυσικός ζεόλιθος χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο και αυτό ειδικά στις χώρες υπό ανάπτυξη όπου υπάρχει μία τεράστια ζήτηση στον τομέα της κατασκευής. Χάρη σε αυτό το 80% της κατανάλωσης του φυσικού ζεόλιθου σε παγκόσμιο επίπεδο, γίνεται σε αυτόν τον τομέα. Διότι ο ζεόλιθος μπορεί ν’ αποτελέσει ακόμα και το 35% από το τσιμέντο, πράγμα το οποίο επιτρέπει την ελαχιστοποίηση του βάρους, τον έλεγχο της αλλαγής φάσης όταν γίνεται στερεό αλλά επίσης και την προστασία από τη σκουριά, όταν έχουμε μπετό αρμέ. Αυτό εξηγεί το άρθρο των Ahmadi και Shekarchi: Use of natural zeolite as a supplementary cementitious material. (Cement & Concrete Composites Vol. 32 pp. 134-141, 2010). Γι’ αυτό το λόγο αντί να εξετάζουμε με μαρασμό και μιζέρια, τα δεδομένα που υπάρχουν στην πατρίδα μας σε αυτόν τον τομέα θα ήταν καλό να μελετήσουμε επί του πρακτέου τις ιδιότητες που προσφέρει ο ζεόλιθος στο μπετό για να γίνει μια στρατηγική χρήση που να επιτρέπει και μια ανθεκτικότερη δομή και να αποτελεί παράδειγμα αξιοποίησης για τον ελληνικό ζεόλιθο όταν έχουμε μέτρια περιεκτικότητα.