13880 - Η χαρά της μαθήτριας

Ν. Λυγερός

Η χαρά της μαθήτριας
μεγάλωνε το βράδυ
κοντά στο τζάκι
γιατί ήξερε
ότι μετά τον δείπνο
θα εξηγούσαμε
όλα τα θαύματα
της ημέρας
για να προετοιμάσουμε
την επόμενη μέρα
που θα ήταν
εντελώς διαφορετική
λόγω της νύχτας
που ήταν λευκή
γιατί είχε
ακόμα το φως
του παρελθόντος
που συναντούσε
το μέλλον
μέσω της σκέψης
που μεταμορφώνει
τους ανθρώπους
με το έργο
της κενότητας.