13907 - Μάθε περισσότερα

Ν. Λυγερός

Μάθε περισσότερα
ακόμα και για τις πέτρες
που έτρωγαν οι παλιοί
για να αντισταθούν
και θα δυναμώσει
η σκέψη σου
και το σώμα σου
γιατί θα ξέρεις
ότι ο ζεόλιθος
είναι μαζί μας
σαν το Χρόνο
αλλά θα πρέπει κι εμείς
να είμαστε μαζί του
αν θέλουμε πραγματικά
να ζήσουμε ελεύθεροι
ακόμα και πολιορκημένοι
αφού θα ξέρουμε
ότι το μέλλον μας
το δημιουργούμε.