13911 - Γεωργικός ζεόλιθος

Ν. Λυγερός

Γεωργικός ζεόλιθος
γεννήθηκε στην Κύπρο
για να αντεπεξέλθει
τις μεγάλες ανάγκες
της πληγωμένης γης
που έζησε χρόνια
μέσα στο θάνατο
για να βρει επιτέλους
την αντίσταση
και το κουράγιο
ν’ αλλάξει ζωή
και ν’ αρχίσει
την ανάσταση
από τη γη της
γιατί εκεί μόνο
θα βρεθούν πάλι
οι ρίζες του μέλλοντος
με το έργο του.