13941 - Δεν θα κρατήσουμε μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν θα κρατήσουμε μόνο
και μόνο τις Θερμοπύλες
αλλά θα πολεμήσουμε
στον Μαραθώνα
και στην Σαλαμίνα
γιατί ξέρουμε την αξία
του αγώνα μας
και δεν προβλέπουμε
ν’ αφήσουμε κατεχόμενο
το λιμάνι της Θράκης
διότι ξέρουμε
ότι δεν υπάρχει
Ελληνισμός
δίχως θάλασσα
αλλά ούτε και ζεόλιθος
γι’ αυτό το δώρο
δεν μπορούμε ποτέ
να το ξεχάσουμε.