13943 - Ο ζεόλιθος ως μηχανή

Ν. Λυγερός

Ο ζεόλιθος ως μηχανή
είναι του τύπου Wiener
γιατί λειτουργεί
μέσω της ανάδρασης
αφού εξισορροπεί
όλες τις ενέργειες
για να μπορέσει
να βοηθήσει τη γη
και τους ανθρώπους
να σεβαστούν την Ανθρωπότητα
και το μέλλον της
προσφέροντας
για πρώτη φορά
ευζωή σε όλους
χωρίς διακρίσεις
λόγω δέσμευσης.