13973 - Η Ελλάδα της καινοτομίας

Ν. Λυγερός

Η Ελλάδα της καινοτομίας
μπορεί να υπάρξει
ακόμα και σε συνθήκες
που φαίνονται δύσκολες
γιατί τίποτα δεν υπάρχει
που να είναι σχετικό
κατά συνέπεια μην κοιτάς
το παρελθόν σου
αλλά μόνο το μέλλον
που μπορείς να δημιουργήσεις
με τη νοημοσύνη σου
δίχως να συμβιβαστείς
με παλιά δεδομένα
αφού χρειαζόμαστε
μόνο τη διαφορά
που θα κάνει τη διαφορά
για να βοηθήσει
την ανάκαμψη
και την ανάπτυξη
όταν κανένας πια
δεν μπορεί να το πιστέψει.