14024 - Ο μύθος της ελιάς

Ν. Λυγερός

Ο μύθος της ελιάς
είναι τόσο παλιός
για τον Ελληνισμό
που μερικοί από εμάς
ξεχνούν την αξία του
και δεν καταλαβαίνουν
ότι το λάδι του ήλιου
είναι δώρο Θεού
κι αντιπροσωπεύει
γι’ αυτό το λόγο
και την προστασία
για τους ανθρώπους
που σέβονται
τους ελαιώνες
γιατί ξέρουν
πως η αντίσταση
και η θυσία
συνδυάζονται
εξ ορισμού
με αυτόν τον χώρο
του χρόνου.