14071 - Στην άλλη άκρη του κόσμου

Ν. Λυγερός

Κυριακή : Δάσκαλε, δεν πήγα ακόμα στη γωνία.
Δάσκαλος: Θα πάμε όταν θα είσαι έτοιμη γι’ αυτό.
Κυριακή : Πείτε για τη γωνία. Θέλω να καταλάβω αυτό που είπατε στο λιμάνι.
Δάσκαλος: Αφού δεν ήρθες θα σου μιλήσω για μια άλλη γωνία και θα καταλάβεις την αξία της Πόλης.
Κυριακή : Χαίρομαι γιατί η φαντασία μου με δυσκολεύει.
Δάσκαλος: Η επόμενη πραγματικότητα είναι πιο εξελιγμένη.
Κυριακή : Δάσκαλε!
Δάσκαλος: Κοίτα λοιπόν τον χάρτη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
Κυριακή : Την Ιβηρική λοιπόν.
Δάσκαλος: Ακριβώς. Τι βλέπεις;
Κυριακή : Δύο χώρες.
Δάσκαλος: Κι αν είναι μαζί;
Κυριακή : Γη θάλασσας.
Δάσκαλος: Γωνία.
Κυριακή : Όλη αυτή η περιοχή, μια γωνία.
Δάσκαλος: Μια άκρη του κόσμου, αν προτιμάς.
Κυριακή : Ναι!
Δάσκαλος: Μια άλλη άκρη λοιπόν.
Κυριακή : Καταλαβαίνω.
Δάσκαλος: Κι όμως δεν ήταν πάντα έτσι.
Κυριακή : Πώς ήταν;
Δάσκαλος: Κατεχόμενη από το 711.
Κυριακή : Είναι δύσκολο να το φανταστώ.
Δάσκαλος: Είναι απλώς η ιστορία.
Κυριακή : Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο.
Δάσκαλος: Γίνεται όμως μ’ έναν χάρτη.
Κυριακή : Σωστά.
Δάσκαλος: Κάθε διαχωριστική γραμμή ήταν αυθαίρετη.
Κυριακή : Δεν ήταν φυσικά όρια.
Δάσκαλος: Αυτό είναι το θέμα μας.
Κυριακή : Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της απελευθέρωσης.
Δάσκαλος: Στην οποία κανείς δεν πίστευε στην αρχή, γιατί δεν έβλεπε την πορεία.
Κυριακή : Και πώς άρχισε, Δάσκαλε;
Δάσκαλος: Με το στίγμα του Χρόνου.
Κυριακή : Με μια μάχη.
Δάσκαλος: Τη μυθική και την ιστορική.
Κυριακή : Δύο μάχες τότε.
Δάσκαλος: Το 844 και το 1006.
Κυριακή : Τόση μεγάλη διαφορά;
Δάσκαλος: Η προετοιμασία ήταν απαραίτητη. Clavijo!
Κυριακή : La batalla de Clavijo;
Δάσκαλος: Εκεί έγινε το θαύμα του Ιάκωβου.
Κυριακή : Του Ιάκωβου;
Δάσκαλος: Santiago Matamoros.
Κυριακή : Τι είναι όλα αυτά, Δάσκαλε;
Δάσκαλος: Τα θεμέλια.
Κυριακή : Και τι έγινε;
Δάσκαλος: Το θαύμα.
Κυριακή : Ποιο θαύμα;
Δάσκαλος: Μέσα στη μάχη ο Απόστολος ήρθε να σώσει τους Ισπανούς πάνω στο λευκό του άλογο.
Κυριακή : Ο Απόστολος; Και ποιος πιστεύει σ’ όλα αυτά;
Δάσκαλος: Ένας ολόκληρος λαός σκλαβωμένος που αποφάσισε να απελευθερωθεί.
Κυριακή : Και μετά;
Δάσκαλος: Γεννήθηκε η ιδέα: Reconquista.
Κυριακή : Reconquista!
Δάσκαλος: Και Batalla de Torá.
Κυριακή : Η μάχη;
Δάσκαλος: Η αρχή! Αλλά και το τέλος της προετοιμασίας.
Κυριακή : Και κατάφεραν και απελευθέρωσαν όλη την πατρίδα τους;
Δάσκαλος: Ναι με το θάρρος της ανάγκης.
Κυριακή : Είναι απίστευτο.
Δάσκαλος: Κι όμως έγινε.
Κυριακή : Έτσι και για τα κατεχόμενα.
Δάσκαλος: Κοίτα απλώς τα θεμέλια και θα δεις ποιο θα είναι το έργο του Χρόνου.
Κυριακή : Ενώ όλοι βλέπουν μόνο το χώρο!
Δάσκαλος: Το παράδειγμα αυτό έχει εφαρμογές στην τοποστρατηγική.
Κυριακή : Λειτουργεί ως νοητικό σχήμα.
Δάσκαλος: Και μετατρέπει το αδιανόητο σε ουτοπία.
Κυριακή : Μέχρι το τέλος της προετοιμασίας.
Δάσκαλος: Τότε η πορεία γίνεται επανάσταση.
Κυριακή : Και η επανάσταση, ανάσταση!
Δάσκαλος: Κι η Άγια Σοφία του Χριστού.