14090 - 64 χάρτινες παρτίδες

Ν. Λυγερός

64 χάρτινες παρτίδες
σαν μια αυτοαναφορά
στο στρατηγικό παίγνιο
που είχε διασχίσει
τους αιώνες
παίξαμε μαζί
για να προετοιμαστούμε
για τις μάχες
αλλά και
τη συνέχεια
για να μην θεωρούμε
ποτέ πια
ότι μια παρτίδα
είναι τα πάντα
αφού υπάρχει
η πολλαπλότητα
που δημιουργεί
δυναμικές σκακιέρες
σε καθαρά
μαθηματικά.