14116 - Το χαρακτηριστικό της στρατηγικής

Ν. Λυγερός

Το χαρακτηριστικό της στρατηγικής
δεν είναι μόνο να λύσει
τα προβλήματα
των άλλων,
είναι μόνο μια ιδιότητα
η ουσία της
είναι να προσφέρει
μία λύση
πριν υπάρξει
το πρόβλημα
γιατί βλέπει
ήδη το μέλλον
μέσα στο παρελθόν
όταν όλοι οι άλλοι
κοιτάζουν μόνο
και μόνο το παρόν.