14130 - Ουσία ευζωής

Ν. Λυγερός

Ουσία ευζωής
αναζητούσες
τόσα χρόνια
προστατεύοντας
τα παιδιά
αλλά με την ανθρωπιά
κατάλαβες
ότι έπρεπε
να κάνεις κάτι
ακόμα πιο πέρα
και τότε με τη σοφία
ακολούθησες
το μονοπάτι
και βρήκες
την πέτρα της ζωής
για να βοηθήσεις
όλους τους άλλους
και την πράξη σου
την ονόμασες
Ευζεό.