14139 - Ψάξε κι εσύ

Ν. Λυγερός

Ψάξε κι εσύ
για το θέμα των Θρακησίων
για να καταλάβεις πρώτα
την αξία της προσφοράς
στην Μικρά Ασία
αλλά και στην εκστρατεία
ενάντια στην αραβοκρατούμενη Κρήτη
και να δεις μετά
τις γέφυρες που υπάρχουν
τις διαχρονικές
που ξεκινούν
από τη Θράκη
για να μη πιστεύεις
μόνο και μόνο
στα πρόσφατα γεγονότα
και να συνειδητοποιήσεις
και το ρόλο σου
μετά την αποκάλυψη
των θεμελίων σου.