14140 - Το βυζαντινό θέμα

Ν. Λυγερός

Το βυζαντινό θέμα
είναι μία δομή
σχεδόν άγνωστη
και πολλοί νομίζουν
ότι ανήκει στο παρελθόν
ενώ το Βυζάντιο
ήταν η υπερδομή του
ενώ κατέρρευσε
όταν τα θέματα
έγιναν απλώς υποδομές
της κεντρικής εξουσίας
που δεν είχε εικόνα
για τα άκρα της
ενώ τα ακριτικά στοιχεία
είναι αυτά και μόνο
που την χαρακτήριζαν
ως Αυτοκρατορία
του Ελληνισμού
και της διαχρονικότητας.