14143 - Ο αγώνας του Γενουάτη

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας του Γενουάτη
Giovanni Giustiniani Longo
έγινε δικός μας το 1453
γιατί βοήθησε
τον Παλαιολόγο
να οργανώσει την άμυνα
της Κωνσταντινούπολης
και ως το τέλος
πέρα από τα όριά του
για να μην εγκαταλείψει
τη στρατηγική του θέση
και την εμπιστοσύνη
του Αυτοκράτορα
ενάντια στη βαρβαρότητα
που δεν ήθελε πια
ούτε ένα ίχνος
Χριστιανοσύνης
αλλά η Αγία Σοφία κράτησε.