14144 - Διάβασε το Στρατηγικόν

Ν. Λυγερός

Διάβασε το Στρατηγικόν
για να μάθεις περισσότερα
από τον Μαυρίκιο
ή τον αδελφό του
δεν έχει σημασία
αλλά θα δεις
ήδη στον έκτο αιώνα
ότι το Βυζάντιο
εξέταζε και τις εκστρατείες
για να αναλύσει
τα δεδομένα τα στρατιωτικά
μ’ έναν ορθολογικό τρόπο
για να καταλάβει
όλα τα δομικά στοιχεία
έτσι ώστε να υπάρχει
η συνέχεια
που του επέτρεψε
να γίνει διαχρονικό.