14145 - Τα βυζαντινά τάγματα

Ν. Λυγερός

Τα βυζαντινά τάγματα
δεν είναι μόνο ιστορικά
αλλά και μια τεχνική δομή
απαραίτητη στη στρατηγική
της Αυτοκρατορίας
κι ήταν τα συμπληρωματικά
των θεματικών
και λειτουργούσαν
ως κινητοί πυρήνες
που μπορούσαν
να χτυπήσουν
σε κάθε σημείο
της επικράτειας
με τη συνοχή τους
και την οργάνωσή τους
με την αποτελεσματικότητα
που φόβιζε κάθε εχθρό
όταν ήξερε
ότι βρίσκεται στη περιοχή.