14146 - Βυζαντινά θεμέλια

Ν. Λυγερός

– Γιατί γράφετε για το Βυζάντιο;
– Γιατί πολλά από τα στοιχεία του είναι πλέον άγνωστα.
– Και τι σημαίνει αυτό;
– Πώς να προστατεύεις κάτι που δεν γνωρίζεις;
– Και πώς να αγαπάς;
– Αυτή είναι η ιδέα.
– Ενώ αν μάθεις…
– Τα Βυζαντινά θεμέλια.
– Ναι.
– Θα καταλάβεις πώς κατάφερε να διασχίσει τους αιώνες.
– Μα όλοι μιλούν μόνο για το τέλος του.
– Για να αποφύγουν την άγνοια των δεδομένων.
– Δηλαδή;
– Το Βυζάντιο δεν ήταν πάντα το ίδιο.
– Το φαντάζομαι.
– Είναι πέρα από την φαντασία σου.
– Τι να πω;
– Έζησε και μετά το θάνατό του.
– Πώς έγινε αυτό;
– Γιατί αναστήθηκε μετά.
– Δάσκαλε;
– Τα θέματα και τα τάγματα δεν ήταν μόνο στρατιωτικές δομές.
– Και τι άλλο;
– Αποτελούν στοιχεία της υπερδομής του Βυζαντίου.
– Ως τι;
– Ως καινοτομία του Ελληνισμού.
– Για ποιον;
– Για τη Χριστιανοσύνη.