14162 - Πέρα από τα όρια

Ν. Λυγερός

– Πέρα από τα όρια;
– Είναι έκφραση.
– Που θέλει να πει τι;
– Ας πάρουμε το παράδειγμα των μαθητών μου.
– Ωραία.
– Είναι τόσο συνηθισμένοι να μην καταλαβαίνουν…
– Τι;
– Πια τίποτα που…
– Τι κάνουν;
– Στην τελική προχωρούν.
– Δηλαδή;
– Παρόλο που δεν καταλαβαίνουν;
– Καταλαβαίνουν ότι είναι φυσιολογικό.
– Το ακατανόητο;
– Ότι όλα δεν είναι κατανοητά.
– Αλλά είναι εξηγήσιμα.
– Άρα προχωρούν.
– Γιατί ξέρουν ότι υπάρχει το μετά.
– Το μετά του πριν;
– Γιατί το πριν δεν επαρκεί.
– Και το μετά;
– Γίνεται πριν.
– Briefing και Debriefing!