14192 - Θεμέλια κενότητας

Ν. Λυγερός

– Μα τότε η κενότητα δεν σχετίζεται με το κενό.
– Όχι βέβαια.
– Δεν είναι όμως επικίνδυνη αυτή η λέξη;
– Για όσους δεν την κατανοούν.
– Οι περισσότεροι.
– Αυτοί δεν ασχολούνται με τους ορισμούς.
– Ούτε είναι μια μορφή νιχιλισμού.
– Όχι.
– Τότε κάτι που να την προσεγγίζει;
– Θα ήταν η αλληλοεξάρτηση.
– Τι σχέση έχει, Δάσκαλε;
– Κάθε ύπαρξη εξαρτάται από τις άλλες.
– Και τι σημαίνει στο πλαίσιό μας;
– Όλα είναι εκ φύσης έτσι.
– Εννοείτε ότι χαρακτηρίζονται μ’ αυτόν τον τρόπο.
– Ακριβώς.
– Τότε τίποτα δεν έχει νόημα από μόνο του.
– Αυτό είναι το νοητικό σχήμα της κενότητας.
– Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς συνάνθρωπο.
– Γι’ αυτό δεν έχει νόημα ο ατομικισμός.
– Κατανοητό, Δάσκαλε. Μου θυμίζει και τη μαθηματική θεωρία του Grothendieck.
– Αναλογικά είναι ορθό.
– Υπάρχει και πιο κοντινό;
– Το προβολικό μοντέλο.
– Δηλαδή;
– Το στοιχείο της πολλαπλότητας δεν έχει νόημα μόνο του.
– Σωστά.
– Και η πολλαπλότητα δεν είναι ολότητα.