14197 - Χρονικό μάθημα

Ν. Λυγερός

– Γιατί κάθε φορά που νομίζω ότι έχω καταλάβει…
– Αναδιπλώνονται οι γνώσεις σου.
– Μα έχω την εντύπωση ότι πάλι πρέπει να προσπαθήσω.
– Η προσπάθεια συνεχίζεται για την συνέχεια.
– Και αυτή η υπερβολική ιεραρχία τι σημαίνει;
– Είναι η αόρατη κλίμακα για να κατανοήσεις τα ακραία.
– Τα ακραία που χαρακτηρίζουν τη δομή.
– Κι αναδεικνύουν την υπερδομή.
– Γι’ αυτό τα μαθήματα τα πιο δύσκολα δεν είναι τα χωρικά.
– Τα χρονικά θέλουν περισσότερες αντιστάσεις.
– Έτσι εξηγείται η εξέλιξη της τοποστρατηγικής.
– Η οποία δεν θα είχε νόημα δίχως χρονοστρατηγική.
– Μα έτσι δεν έχουμε εισχωρήσει στη μεταφυσική.
– Η τελευταία δεν είναι ένα φράγμα.
– Ένα όριο.
– Ένα πέρασμα.
– Μόνο πέρασμα.
– Η διάσταση της σχέσης.
– Μέσω της θεωρίας;
– Και της διακλάδωσης.
– Δεν υπάρχουν μόνο οι εντολές.
– Υπάρχει κι ο αλγόριθμος.
– Δάσκαλε, αλλάξατε πλαίσιο;
– Όλα είναι αλληλοεξαρτημένα.
– Μέσα στην υπερδομή.
– Και παράγουμε γέφυρες μεταξύ των γωνιών.
– Μα όλα αυτά είναι όλο και πιο πολύπλοκα.
– Είναι θέμα πολυκυκλικότητας.
– Η κενότητα είναι μόνο η αρχή.
– Οι αξίες αρχίζουν μετά την αφύπνιση.