14230 - Μεταδιάλογος. (με Κ. Κάτσιο)

Κ. Κάτσιος, Ν. Λυγερός

Μαθητής : Σκέφτομαι ότι οι Έλληνες ήταν σε όλες τις εποχές άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη θάλασσα, τη ναυτιλία και το εμπόριο. Αλλά αυτό δεν ήταν οργανωμένο αλλά μόνος του ο καθένας. Τώρα μπορούμε να φτάσουμε στην υψηλή στρατηγική και να μπουν τα θεμέλια για τη διαχρονική στρατηγική;
Δάσκαλος: Ναι, αυτό θέλουμε αλλά όχι ως σύστημα, ως πολλαπλότητα.
Μαθητής : Η πολλαπλότητα είναι η συνείδηση του καθενός σε ένα σκοπό;
Δάσκαλος: Όχι. Κάποιων για όλους, είναι μαθηματική ορολογία.
Μαθητής : Η διαχρονική στρατηγική είναι η υψηλή που έχει βαθιά θεμέλια και διαρκεί στο χρόνο;
Δάσκαλος: Ναι, ακριβώς.
Μαθητής : Η υψηλή στρατηγική είναι ολιστική ενώ η στρατηγική στοχευμένη;
Δάσκαλος: Όχι, η υψηλή στρατηγική είναι ολική, ενώ η στρατηγική έχει όραμα και όχι μόνο στόχο μέσω της μεταστρατηγικής.
Μαθητής : Με τις συζητήσεις μας μαθαίνουμε και αποκτάμε βάθος. Με τα παιδιά στα σχολεία μπορούμε να λειτουργήσουμε παρόμοια;
Δάσκαλος: Όχι, γιατί η μίμηση δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι ο εκφυλισμός προκαλεί αντιδράσεις και είναι κρίμα γιατί οι μικροί άνθρωποι είναι αθώοι.
Μαθητής : Όχι με εμάς με εσένα.
Δάσκαλος: Ακόμα και αυτό είναι δύσκολο χωρίς προετοιμασία. Οι μικροί άνθρωποι δεν συναντούν συχνά Δασκάλους που τους προσέχουν πραγματικά και ξαφνιάζονται. Πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα.
Μαθητής : Κατάλαβα. Αν μιλούσα στα πιο μεγάλα, συνολικά για τους διαλόγους με ανάλυση και προετοιμασία θα μπορούσε να γίνει;
Δάσκαλος: Ναι, αυτό ναι.
Μαθητής : Μπορούμε να αρχίσουμε μαζεύοντας τις ερωτήσεις για πρώτο βήμα για να μπουν στο πλαίσιο. Μετά απαντήσεις για να μένουν αυτά ως αρχείο και ίσως διαλόγους, όπως με τους συμμαθητές.
Δάσκαλος: Σωστά αυτό γίνεται και μάλιστα το είχαμε κάνει με δημοτικό στην Κύπρο. Και μετά αφού γνωριστήκαμε ανεβάσαμε τις Χούφτες ζωής.
Μαθητής : Αυτό μπορεί να γίνει μεθοδολογία και γι’ άλλους που ασχολούνται με παιδιά. Όταν σε καλούν σε σχολεία να έχουν ένα παράδειγμα που να μπορούν να ακολουθήσουν.