14239 - Η χρονιά της καινοτομίας

Ν. Λυγερός

Η χρονιά της καινοτομίας
αρχίζει με τα στοιχεία
του στρατηγικού Ελληνισμού
που δεν ξέχασε
καμιά από τις αξίες
της μνήμης του μέλλοντος
και γι’ αυτό το λόγο
αναζητά το διαχρονικό
και ποτέ τη μόδα
που πεθαίνει
μόλις γεννηθεί,
γιατί η ιδέα του
είναι ν’ ακολουθεί
το νοητικό σχήμα
του παραδείγματος
προς μίμηση
της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας.