14264 - Ο ανθρωποταγής

Ν. Λυγερός

Ο ανθρωποταγής
σέβεται μόνο και μόνο
την αξία του ανθρώπου
και θεωρεί πάντα
μέσω του Ελληνισμού
ότι ο νόμος πρέπει
να ακολουθεί τις αξίες
κι όχι τις αρχές
και να είναι ανθρώπινος
αλλιώς δεν έχει νόημα
και είναι το πρέπον
να μην τον υπακούει
γιατί με αυτόν τον τρόπο
τα ολοκληρωτικά καθεστώτα
χειραγωγούν τα άτομα
για να μη γίνουν ποτέ
ελεύθεροι άνθρωποι
που ζουν αποκλειστικά
με την Ανθρωπότητα
και τον Χρόνο
δίχως δεσμά
μόνο με δεσμούς
με τους συνανθρώπους.