14271 - Η θάλασσα ενώνει

Ν. Λυγερός

Η θάλασσα ενώνει
τους ανθρώπους της γης
γιατί η δυσκολία
των επαφών
δημιουργεί τις σχέσεις
που είναι πιο ισχυρές
και ανθεκτικές
έτσι ώστε να διασχίζουν
τους αιώνες
ακόμα και τους μαύρους
για να φθάνουν το φως
στην άλλη άκρη
εκεί που βρίσκεται
η συνανθρωπιά
που είναι πάντα
μαζί μας
ακόμα και μακρυά μας
γι’ αυτό μην κοιτάς
το απέραντο γαλάζιο
σαν εμπόδιο
αλλά σαν υπέρβαση
που είναι
απαραίτητη
για τον Ελληνισμό.