14273 - Δεν ευχαριστούμε τα θεμέλιά μας

Ν. Λυγερός

Δεν ευχαριστούμε τα θεμέλιά μας
ζούμε πάνω τους
γι’ αυτό ο Ελληνισμός
δεν είναι βάρος αλλά βάθος
όπως και η θάλασσα
που είναι βαθιά και όχι βαριά
έτσι γίνεται και με μας
στην πατρίδα μας
δεν έχουμε ανάγκη
να ευχαριστούμε
τους Δασκάλους του Γένους
γιατί είμαστε αυτό που είμαστε
αποκλειστικά χάρη σ’ αυτούς
και όχι στους ραγιάδες
έτσι με το Δάσκαλό σου
σταμάτα να τον ευχαριστείς
γιατί μόνο αυτή η πράξη
μπορεί να τον αγγίξει
αφού συνεχίζει μ’ αυτή
το έργο της ανθρωπιάς
που είναι απαραίτητα
για την εξέλιξη.