14296 - Αγίων Νήσος

Ν. Λυγερός

Αγίων Νήσος
είναι η Κύπρος
κι εσύ κοιτάς μόνο
το χρυσοπράσινο φύλλο
δίχως να δεις
τα θεμέλια σου
που άρχισαν
πριν χίλια χρονιά
όταν εδραιώθηκε
το Βυζάντιο
και φιλοξένησε
τους διωγμούς
των βαρβάρων
για να μπορέσουν
οι άνθρωποι
των Αγίων Τόπων
να ζήσουν ξανά
για να συνεχίσουν
το κοινό τους έργο
για την Ανθρωπότητα
και να ξεπεράσουν
όλα τα χωρικά εμπόδια
για να φέρουν το φως.