14298 - Για να είσαι ανθρώπινος

Ν. Λυγερός

Για να είσαι ανθρώπινος
δεν έχεις ανάγκη
από εκπαίδευση
γιατί ο Ελληνισμός
δεν είναι της τάξης
αλλά από παιδεία
γιατί αυτή και μόνο
μπορεί να λειτουργήσει
διαχρονικά
από τότε
που δημιουργήσαμε
τη δημοκρατία
για να ζήσουμε
σωκρατικά
και μαιευτικά
την ανάγκη
και την ανακάλυψη
λόγω συνέχειας
που δεν σταματά
στα εμπόδια
αλλά τα ξεπερνά
δίχως δισταγμό
γιατί ξέρει
το μονοπάτι
του φωτός.