14301 - Η ιστορία του μέλλοντος

Ν. Λυγερός

Η ιστορία του μέλλοντος
αρχίζει με τη στρατηγική
που με διαχρονικά στοιχεία
γίνεται χρονοστρατηγική
και δεν προσπαθεί πια
να κάνει προβλέψεις
γιατί βλέπει τώρα
και μπορεί να δημιουργήσει
μια νέα εικόνα
που δεν έχει σχέση
με την κοινωνία
της λήθης και της αδιαφορίας
αλλά με τη συνέχεια
της Ανθρωπότητας
μέσα στο Χρόνο
που λειτουργεί αδιάκοπα
με τον Ελληνισμό
και τη Χριστιανοσύνη.