14346 - Ο Ζεόλιθος κατά των νηματωδών

Ν. Λυγερός

Ενώ όλοι ξέρουν ότι ο νηματώδης σκώληκας αποτελεί μάστιγα για τη γεωργία, σπάνιοι είναι οι αγρότες που ξέρουν ότι αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από την ενσωμάτωση του ζεόλιθου. Η κλασική αντιμετώπιση με τα χημικά δεν είναι μόνο κοστοβόρα αλλά έχει και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ενώ οι βιολογικές μέθοδοι δεν είναι τόσο αποτελεσματικές. Το πρόβλημα είναι ειδικά επώδυνο με τους εξής νηματώδης σκώληκες: Meloidogyne, Heterodera και Globodera. Πολλοί νηματώδεις τρέφονται από βακτήρια, μύκητες και εδαφικούς οργανισμούς, ενώ άλλοι είναι παρασιτικοί και τρέφονται από ζώα ή φυτά. Οι νηματώδεις κάνουν τα φυτά αδύναμα και λιγότερο ανθεκτικά σε άλλες επιθέσεις. Με αποτέλεσμα παραδείγματος χάρη να σαπίζει τις ρίζες. Το πρόβλημα χειροτερεύει με τα θερμοκήπια όταν υπάρχει μονοκαλλιέργεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να ξέρουν οι αγρότες ότι ο κλινοπτιλόλιθος, ποικιλία ζεόλιθου, έχει ήδη δοκιμαστεί στην Κρήτη και στη Πελοπόννησο σε διάφορα θερμοκήπια και αποδείχθηκε ότι είναι αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση του νηματώδη σκώληκα. Οι εφαρμογές έχουν γίνει ήδη σε καλλιέργειες με ντομάτες και αγγούρια. Επίσης ο ζεόλιθος μπορεί να συνδυαστεί και με ενεργούς μικροοργανισμούς δίχως κανένα πρόβλημα. Υπάρχει λοιπόν μια μέθοδος που είναι αποτελεσματική με το ζεόλιθο που μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες μετατρέποντας τα φυτά πιο ανθεκτικά σε άλλες επιθέσεις.