14347 - Περί διδασκαλίας και μαθητείας. (με Κ. Κάτσιο)

Κ. Κάτσιος, Ν. Λυγερός

Μαθητής : Όσον αφορά στους μαθητές του Σωκράτη αυτοί δεν ακολούθησαν στην ουσία το μονοπάτι του Δασκάλου, σε αντίθεση με τους Απόστολους του Χριστού. Γι’ αυτό κι είχαν διαφορετική εξέλιξη.
Δάσκαλος: Είναι η διαφορά που έκανε τη διαφορά.
Μαθητής : Αν ο Σωκράτης είχε αφήσει γραπτό έργο θα μπορούσαν μελλοντικοί μαθητές να ακολουθήσουν αυτό το μονοπάτι;
Δάσκαλος: Άλλο μαθητές, άλλο Απόστολοι. Ο Σωκράτης μέσω του Πλάτωνα έχει αφήσει ανθρώπινο υλικό. Και υπάρχει η μαιευτική πια.
Μαθητής : Διάβασα για έναν άλλο Δάσκαλο, τον Κουμφούκιο. Είχε Απόστολους κι όχι απλά μαθητές;
Δάσκαλος: Όχι δεν είναι το ίδιο, διότι η φιλοσοφία του έγινε θρησκεία όχι με τους μαθητές ή Αποστόλους αλλά από τον αυτοκράτορα, δηλαδή το σύστημα. Αν θες κάτι ανάλογο είναι ο Λάο Τσεν με τον Ταοϊσμό.
Μαθητής : Χρησιμοποίησε ο αυτοκράτορας τη διδασκαλία του για να περάσει κάτι που θεωρούσε σωστό, ως θρησκεία στο λαό;
Δάσκαλος: Ένα δόγμα, ένα σύστημα.
Μαθητής : Η διδασκαλία τους έχει να κάνει με το να βρει ο άνθρωπος την αλήθεια μέσα από τον εαυτό του;
Δάσκαλος: Όχι μόνο και από τους άλλους! Κοίτα την κενότητα.
Μαθητής : Μετά υπάρχει η προσφορά στους άλλους ή μπορεί να μείνει μόνο στον ίδιο τον άνθρωπο αυτή η κατανόηση. Σκέφτομαι ότι ο Χριστός αμέσως μιλάει για το συνάνθρωπο.
Δάσκαλος: Δεν έχει νόημα ο άνθρωπος αν δεν είναι συνάνθρωπος.
Μαθητής : Η διδασκαλία έχει στόχο να γίνει το άτομο άνθρωπος;
Δάσκαλος: Ναι, σε πρώτο στάδιο. Και μετά την υπέρβαση να γίνει συνάνθρωπος.