Οι δημοσιογράφοι της ηττοπάθειας, Last point, 25/11/2018 – Publication

Οι δημοσιογράφοι της ηττοπάθειας, Last point, 25/11/2018 – Publication