14436 - Στην Κάτω Πόλη του Μυστρά

Ν. Λυγερός

Στην Κάτω Πόλη του Μυστρά
είδαμε τα σπίτια των αιώνων
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
που έδεσαν τους Φράγκους,
με τους Κατακουζηνούς
και τους Παλαιολόγους
μέσα στην ιστορία
του Ελληνισμού
που δεν ήθελε σκλαβιά
από τους οθωμανούς
έτσι τα ερείπια
με τα λόγια των λογίων
ήταν ακόμα ζωντανά
για να διασχίσουν
το παρόν δίχως πληγές
για ν’ αγγίξει το παρελθόν
το μέλλον του βλέμματος.