14456 - Αποστολή στα Τρίκαλα

Ν. Λυγερός

Αποστολή στα Τρίκαλα
για τον θεσσαλικό κάμπο
ξεκινήσαμε με το ζεόλιθο
για να σταματήσει
το παρελθόν της κατάχρησης
και να δει ο λαός
πόσο καλό μπορεί
να κάνει μια παλιά πέτρα
στους ανθρώπους,
στα ζώα και στη γη
για να υπάρξει
το νέο μέλλον
που θα είναι γνήσιο
χωρίς μολύνσεις
για να ζήσουμε
με τους επόμενους
σ’ έναν κόσμο διαφορετικό
λόγω καινοτομίας.