14457 - Στο πνευματικό κέντρο

Ν. Λυγερός

Στο πνευματικό κέντρο
είχε τόσο κόσμο
που νόμιζες
ότι το ψηφιδωτό
το ανθρώπινο
είχε έρθει
να συναντήσει
για πρώτη φορά
την πέτρα της ζωής
και να συνειδητοποιήσει
στη συνέχεια
ότι είχε στα χέρια του
το υλικό για να χτίσει
νέες ζωές με την πέτρα
γιατί ο ζεόλιθος
τους επέτρεπε
την απελευθέρωση
που τόσο ήθελαν
εδώ και χρόνια.