14459 - Ο ζεόλιθος με το χώμα

Ν. Λυγερός

Ο ζεόλιθος με το χώμα
κάνει ένα νέο κράμα
για να προστατέψει
όλη την πατρίδα μας
από τις επιθέσεις
που δεν φαίνονται
αλλά την καταπατούν
εδώ και χρόνια
μόνο που κανείς
δεν είχε σκεφτεί
αυτή την καινοτομία
για να καταθέσει
μέσω των πράξεών του
μια νέα διαθήκη
στους επόμενους
δίχως να παραπονιέται
από τα προηγούμενα
αφού τώρα έχει
τη δυνατότητα
να αλλάξει τον κόσμο.