14464 - Μέσα στο μάθημά μας

Ν. Λυγερός

Μέσα στο μάθημά μας
οι μικρές μαθήτριες
πάλεψαν με τι έννοιες
για να βρουν τους αριθμούς
και τις αυτοαναφορικές λέξεις
πέρα από τα όριά τους
για να καταλάβουν
ακόμα πιο βαθιά
την ουσία της αφαίρεσης
ενάντια στην καθημερινότητα
έτσι έγιναν ανοιχτά βιβλία
για το Δάσκαλο
που τις πήγε μαζί του
στα βάθη των μαθηματικών
για να δουν επιτέλους
την αξία της ομορφιάς τους
με τα νοητικά σχήματα
που βασίζονται πάντα
πάνω στη στρατηγική
για να ξεπεραστούν
όλα τα όρια των συνθηκών
και να επιλυθούν
τα προβλήματα
της φαντασίας.