14503 - Σκληρή ουσία πιάσε

Ν. Λυγερός

Σκληρή ουσία πιάσε
με όλες τις δυνάμεις σου
για να αντέξεις
τα χτυπήματα
και τις επιθέσεις
για να μπορείς
να περάσεις κι εσύ
στην αντεπίθεση
του Ελληνισμού
δίχως να φοβηθείς
τα επικίνδυνα ανοίγματα
γιατί θα έχεις
τα δάκτυλά σου
να κρατούν γερά
την πηγή της ζωής
που δεν ξεχνά ποτέ
το απέραντο γαλάζιο
όταν βλέπει δίπλα
το φάρο του φωτός
μέσα στη νύχτα
δίχως συμβιβασμούς
λόγω ανάγκης.